Záznam z historie

V naší Jablunkovské oblasti vznikají první dobrovolné hasičské sbory na základě rozsáhlých požáru. Dle zápisu doložených z místních obecních kronik můžeme doložit, že i v naší obci dne 17.2.1929 na ustavující valné hromadě za přítomnosti zakládajících členů pana Žižky Jaromíra, Bruse, Rygera a Kiše byla založená místní hasičská jednota. Zemský úřad v Brně schválil tento spolek 18. června 1929. Tímto dnem naší předkové a spoluobčané položili základní kámen budované požární ochrany v obci Dolní Lomné. Dále lze konstatovat podle dochovaní historické fotografie z let 1932, že v době založení bylo v obci 19 členů. Místní sbor ve svých počátcích fungoval ve dvou složkách, dříve založený jako polský sbor a český sbor. Po zralé úvaze zakladatelů došlo ke sloučení obou sborů ve 30

letech. Dřevěná zbrojnice byla přestěhována z místa pod budovou starého hotelu na místo mandlovny a skladu, celá neporušená na kládách. V budově byla toho času výkonná ruční stříkačka tažená koňmi, obsluhována 6 muži.

Prvním velitelem byl učitel místní školy pan Lasák. Cvičení a nácviky probíhaly převážně v neděli v časných ranních hodinách. Je to pro nás neuvěřitelné a nepochopitelné, že někdo v té době vstával ráno ve čtyři hodiny a nacvičoval a zdokonaloval se v ovládání požární techniky. Ze zápisů z kronik je patrné, že sbor rovněž organizoval společenské akce a finančně přispíval na místní školu. Sbor tedy fungoval od svých začátků až do počátku 40 let, kde v průběhu války činnost slábla a v období války zanikla. Po skončení války byla ihned obnovena činnost sboru pod vedením velitele Josefa Maršálka. Byl ustaven 7 členný výbor a 23 členů sboru.

24.08.2009 22:41:07
hzsszdcov
Všechna práva vyhrazena.
Kopírování a tvoření obsahu bez souhlasu administrátora webu je zakázáno.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one