Info pro občany

Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně.Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa.Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte.Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních.Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem.


NEPODCEŇUJTE předpovídanou situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní síly,schopnosti a možnosti.


NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.


UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetkuPokud je lidský život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150

V ČR je zaveden jeden varovný signál

 

Všeobecná výstraha: kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin.

 

 

 

Co dělat, když zazní tento signál ?

1.            Okamžitě se ukryjte v nejbližší budově. Zavřete a utěsněte dveře a okna.Poslouchejte sirény! Jsou pravděpodobné verbální informace. Zapněte rozhlas a televizi

 

2.            Když bude nařízena evakuace, dodržujte pokyny správních úřadů, dbejte pokynů velitele zásahu.

 


 

Požární poplach:    

25 vteřin tón 10 vteřin pauza 25 vteřin tón

Není varovným signálem,signál slouží ke svolání jednotky požární ochrany.

 

rotační siréná (akustický signál)

Rotační siréna - požární poplach

 

 

Zkouška sirén:  nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin

Signál slouží k ověřování provozuschopnosti JSVV.

Provádí se ,každou první středu v měsící.

Zkouška sirén

 

 

 

 

 

 

 

Hasiči doporučují tento postup

 

- pokud sršně, vosy, včely přímo neohrožují zdraví či život nezneuživejte hasiče k těmto případům.

- pokud je v rodině alergik, malé děti, nedrážděte přímo tento hmyz, můžete způsobit i smrtelná zranění.

- V případě ohrožení volejte vždy hasiče, kteří jsou na tento typ zásahu vybaveni, odstraní hnízdo i s obtížným hmyzem.

Hasiči doporučují zakoupit Modrý Raid

- Kontakt: 724 179 146

 

Všechna práva vyhrazena.
Kopírování a tvoření obsahu bez souhlasu administrátora webu je zakázáno.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one